2-денна ТРЕНІНГОВА СЕСІЯ  ДЛЯ С/Г-ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Навчання для с\г підприємств та виробників харчової продукції в рамках проекту "Лабораторія бізнес-рішень EXPORT-UA", який реалізуеться за підтримкою проекту Шведського Міжнародного агентства розвитку SIDA. Основна мета навчання - підвищення рівня обізнаності українського бізнесу у питаннях DCFTA, надання практичної допомоги та поширення серед підприємців прикладів успішного експорту українських товарів та послуг

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС НА ПРАКТИЦІ

Огляд положень Угоди про Асоціацію та принципів функціонування Зони вільної торгівлі (ЗВТ +) на практичних прикладах (товари) підприємств-учасників семінару. Торгові режими доступу на ринок, вибір режиму доступу, документи і походження

ТОРГОВІ РЕЖИМИ УКРАЇНА-ЄС І ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Режими доступу товарів в рамках Угоди про створення зони вільної торгівлі ЗВТ+, преференційні / непреференціонний режим і режим найбільшого сприяння, ставки мит і підтверджуючі документи. Способи декларування походження товарів.

ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ в РАМКАХ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПОВНИЙ КУРС ДЛЯ ЕКСПОРТЕРА
Повний курс за визначенням походження товару в рамках Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на практичних прикладах. Вибір способу підтвердження і оформлення документів, які б підтверджували походження товарів. Спрощення в підтвердженні походження

Квоти і принципи їх адміністрування в рамках ЗВТ+ Україна і ЄС

Поняття квот в Угоді про Асоціацію Україна і ЄС та принципи їх адміністрування. Регламенти ЄС щодо введення квот для українських товарів: приницип "перший прийшов - перший обслужився"; квоти, які адмініструються ліцензіями AGRIM. Квоти в Україні для європейських товарів і принципи керування.

Аналітика вимог ринку ЄС для товарів, що ввозяться в рамках ЗВТ + Україна-ЄС

Огляд положень Угоди про Асоціацію та принципів функціонування Зони вільної торгівлі (ЗВТ+) на практичних прикладах (товарах) підприємств-учасників семінару. Заходи тарифного та нетарифного регулювання. Схема аналітики вимог щодо ввезення товарів: с/г та продукти харчування, промислові товари, текстиль та взуття.

Експорт товарів харчових груп на ринок ЄС. Аналітика товарів і вимог до них

Огляд положень Зони вільної торгівлі (ЗВТ+). Знайомство з основними заходами регулювання ринку ЄС для с/г товарів та продуктів харчування. Схема аналітики вимог щодо ввезення продуктів харчування. Схеми сертифікації та ринкові стандарти.

НОВІ ПРАВИЛА МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В ЄС
Семінар для виробників харчової продукции. Вивчення принципів маркування харчової продукції згідно з новим регламентом ЄС. Особливості нанесення обов'язкової інформації та харчової декларації на маркування. Складання декларації про харчову цінність. Розрахунок маркування FoP Label.


БАЗОВІ ПРИНЦИПИ СЕ-МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ 
Семінар для підприємств-вировників промислової продукції. Огляд товарів, що підпадають під вимоги маркування знаком СЕ. Директиви ЄС. Гармонізовані стандарти. Декларація відповідності. Процедура підтвердження відповідності. Сторонні організації в оцінці відповідності товарів.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.