NET PLACE
Мережевий майданчик для комунікацій і консультацій з провідними українськими та міжнародними експертами. Це можливість консультацій від "носіїв" знань з величезним практичним досвідом. Для експертів – це можливість поділитися досвідом, напрацюваннями, знайти партнерів і клієнтів. Попередня модерація інформації кваліфікованими фахівцями – гарантія достовірності і надійності.

УГОДА УКРАЇНA-ЄС     ВВЕЗЕННЯ/ВИВЕЗЕННЯ УКРАЇНА

Консультирование по вопросам доступа на новые рынки: тарифное и нетарифное регулирование, законодательство, торговые режимы, происхождение товаров в рамках Соглашения об Ассоциации Украина-ЕС. Комплексное сопровождение предприятий, корпоративные программы и обучение.

Страна : Ukraine     Город : Краматорск     Просмотров : 1516
ЗЕД     ДЕКЛАРУВАННЯ

Опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности. Специалист по таможенному оформлению товаров в Украине. Уполномоченное лицо по оформлению и выдаче Carnet A.T.A. в Донецкой ТПП. Разработчик практических и методических материалов, действующий тренер по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Страна : Ukraine     Город : Краматорск     Просмотров : 1418
УГОДА УКРАЇНA-ЄС     ВВЕЗЕННЯ/ВИВЕЗЕННЯ УКРАЇНА

Консультации по вопросам определения страны происхождения товаров в рамках международных торговых соглашений. Тарифное и нетарифное регулирование товаров, экспортируемых в ЕС.

Страна : Ukraine     Город : Краматорск     Просмотров : 1146
ЕКСПЕРТИЗА     ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Консультации по вопросам интеллектуальной собственности; полный комплекс услуг по подготовке и подаче заявок на регистрацию торговых марок; помощь в регистрации авторских прав; составление договоров о передаче права собственности и лицензионных договоров на торговую марку; услуги по оценке (коммерческая и жилая недвижимость, оценка объектов ИС); деловая...(подробней в профиле эксперта)...

Страна : Ukraine     Город : Мариуполь     Просмотров : 1045
УГОДА УКРАЇНA-ЄС     СЕРТИФІКАЦІЯ

Определение страны происхождения товаров в рамках международных торговых соглашений; рекламации по вопросам количества и качества; определение кодов товаров в соответствии с международной товарной номенклатурой; практикующий тренер по вопросам международной торговли, разработчик учебных программ и пособий

Страна : Ukraine     Город : Краматорск     Просмотров : 953
ЗЕД     КАРНЕТИ А.Т.А.

Уполномоченное лицо по оформлению и выдаче Carnet A.T.A. в Днепропетровской ТПП. Определение страны происхождения товаров. Тарифное и нетарифное регулирование товаров, экспортируемых в ЕС.

Страна : Ukraine     Город : Днепропетровск     Просмотров : 913
ЕКСПЕРТИЗА     КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ

Экспертиза количества и качества товаров, отбор проб для лабораторных испытаний, определение кода УКТВЭД, определение кода ДКПП, ценовая информация.

Страна : Ukraine     Город : Мариуполь     Просмотров : 894
ЕКСПЕРТИЗА     ЯКІСТЬ ТОВАРУ

Проведение экспертиз количества и качества различных видов промышленного сырья и оборудования. Определение кодов УКТ ВЭД и их соответствия международным товарным номенклатурам (ТН ВЭД СНГ, TARIC, КН ЕС и т.д.), определение страны происхождения товаров в рамках международных торговых соглашений c правом выдачи сертификатов происхождения

Страна : Ukraine     Город : Мариуполь     Просмотров : 885
ЕКСПЕРТИЗА     КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ

Проведение товароведческой экспертизы по количеству и качеству товаров. Экспертиза давальческого сырья. Определение страны происхождения товаров с правом выдачи сертификата происхождения товара. Оценка имущества. Оценка земельных участков. Ценовая информация.

Страна : Ukraine     Город : Artemovsk     Просмотров : 676
МАРКЕТИНГ     ПРОСУВАННЯ

Работа с целевой аудиторией, исследования рынка, планирование промо-кампаний, реклама в СМИ, просчет эффективности, разработка инфоповодов, планирование, организация и проведение мероприятий, контроль за реализацией, посткомпейн, аналитика, креатив

Страна : Ukraine     Город : Киев     Просмотров : 676

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.