Запрошення представників сільгосппідприємств до участі у торговельній місії до Туреччини


Шановні підприємці!
У перiод з 22 по 25 червня 2021р. у м.Iзмiр (Туреччина) за пiдтримки Уряду Турецької Республiки спiльно зi
спiлками проходитиме торговельна мiсiя в рамках 16. Мiжнародної виставки сiльського господарства та тваринництва
"AGROEXPO" (https://en.agroexpo.com.tr/)
Програма Торговельної Miciї передбачає проведения двостороннiх зустрiчей з турецькими виробниками/експортерами
вiдповiдної продукції (згiдно пункту 8 заповненої анкети), вiдвiдування виставки та деяких мiсцевих пiдприємств-­
виробникiв за кошти органiзаторiв.
Програма проведения Торговельноi Micii розрахована на 4 дня, а саме :
1. день - прибуття до Туреччини, поселения у готелi
2. день - проведения двостороннiх зустрiчей з турецькими пiдприємцями
3. день - вiдвiдування виставки/виробничих пiдприємств
4. день - повернення до України
Так, витрати на проживання у готелi, снiданок забезпечує турецька сторона, витрати на дорогу (перелiт Україна-Туреччина-Україна)
оплачуються безпосередньо представниками українських компанiй, що прибудуть до Туреччини.
Для участi у зазначенiй Програмi представникам українських компанiй достатньо заповнити в електронному вигляді Анкету за посиланням: https://cutt.ly/0nhr4Ny  та надiслати їi на адресу Офiсу Торгового Аташе Генерального Консульства Турецької
Республiки в м. Одесі (odesa@ticaret.gov.trдо 8 червня 2021р.
Звертаємо особливу увагу на те, що всi поля Анкети мають бути заповненими. Остаточне рiшення щодо включения українських
представникiв пiдприємств до складу торговельної мiciї з покриттям витрат по перебуванню в Туреччинi приймає турецька
сторона.
Важлива iнформацiя для компанiй, якi братимуть участь у програмi:
■ До участi у програмi запрошуються представники пiдприємств України, якi планують iмпортувати продукцiю
(достовiрна iнформацiя стосовно iмпорту повинна бути вказана в Анкетi) та вповноважених ухвалювати рiшення щодо
операцій iз закупiвлi/iмпорту товарiв (по 1 одному представнику вiд фiрми) бажано зi знаниям англiйської мови (нiмецької
чи французької). Максимальна кiлькiсть учасникiв вiд oднiєї країни 5.
■ Важливо уникнення вiдмов щодо участi у програмi торговельної мiciї пiсля подания анкети до Офiсу торгового
аташе та узгодження цiєї анкети турецькою стороною.
■ Звертаємо увагу, що у випадках, коли буде зареєстровано недостатньо iноземних учасникiв, програма Торговельної
мiciї може буде скасована. Виходячи з цього, викуп авiаквиткiв просимо здiйснювати лише пiсля отримання
схвалення Вашого 
звернення на участь з боку органiзаторiв.
■ Просимо ознайомитись iз правилами, опублiкованими Генеральним управлiнням цивiльної aвiaцiї пiд час епiдемiї
Covid-19, якi застосовуються пiд час поїздок до Туреччини: https://cutt.ly/AnhtKpI
Розвиток спiвробiтництва мiж Україною та Туреччиною в торговельно-економiчній сферi є визначальним
чинником стратегiчного партнерства мiж Україною та Турецькою Республікою.
Враховуючи це, Туреччина розглядас Україну як одного з ключових торговельних партнерiв.

НОВИНИ
Оперативно про зміни в законодавстві, анонси заходів та подій, актуальна та корисна інформація. Будьте в курсі останніх подій! Адаптуйтеся до нових умов ведення бізнесу з нами.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.