Про міжнародну Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії


 Верховною Радою України Законом України від 16 грудня 2020 року N 1100-ІХ ратифіковано Угоду про політичне співробітництво,
вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії
від 08 жовтня 2020 року
 (далі - Угода) (опубліковано в газеті "Голос України" від 29 грудня 2020 року № 240 (7497).

   Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ України Угода набере чинності з 1 січня 2021 року 
(Угода про асоціацію Україна - ЄС припиняє діяти по відношенню до Сполученого Королівства з набранням чинності Угодою).

   Про оподаткування ввізним митом товарів походженням зі Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії
(далі — Сполучене Королівство)

    Частиною першою статті 29 глави 1 розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди встановлено, що Сторони
скасовують усі ввізні мита на продукцію походженням з іншої Сторони, за винятком передбачених графіками, 
зазначеними у Додатку 1-А до Угоди (далі - Графіки).
    Відповідно до листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.12.2020
№ 4321-06/76466-03 Угода зі Сполученим Королівством базується на Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
,
ставки ввізного мита та графіки їх скасувань на товари походженням зі Сполученого Королівства є аналогічними ставкам
ввізного мита та графікам їх скасувань на товари походженням з Європейського Союзу.

    До товарів походженням зі Сполученого Королівства, включених до Додатка 1-А "Тарифний графік України",
використовується код тарифної преференції "424" згідно з Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при
ввезенні товарів на митну територію України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня
2012 року № 1011 "Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які
використовуються у процесі оформлення митних декларацій"
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
22 грудня 2020 року № 797
) (далі - Класифікатор).

    Про оподаткування ввізним митом вживаного одягу і додаткових речей до одягу та їх частин за кодом
 6309 00 00 20 згідно з УКТ ЗЕД походженням зі Сполученого Королівства

    Відповідно до абзацу другого частини другої статті 29 до глави 1 розділу IV "Торгівля та питання, пов'язані з торгівлею"
Угоди
 для вживаного одягу і додаткових речей до одягу та їх частин за кодом 6309 00 00 20 згідно з УКТЗЕД, Україна
скасує ввізне мито відповідно до умов, встановлених у Додатку І-В "Додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався" до Угоди.

    Пунктом 1 статті 1 Додатку І-В встановлено, що для вживаного одягу і додаткових речей до одягу та їх частин
 за кодом 6309 00 00 20 згідно з УКТЗЕД Україна запровадить вхідні ціни, визначені у євро за кілограм чистої ваги.

    У 2021 році "вхідна ціна" на вказаний товар складатиме 7,70 євро за кг.

    З урахуванням викладеного та відповідно до листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 28.12.2020 № 4321-06/76466-03 для вживаного одягу і додаткових речей до одягу та їх частин за кодом
 6309 00 00 20 згідно з УКТЗЕД застосовується звільнення від оподаткування ввізним митом якщо заявлена митна вартість
на вказані товари буде вищою ніж "вхідна ціна".

    У разі якщо митна вартість буде меншою за "вхідну ціну", ввізне мито справляється за ставкою 5,3 відс. Митного тарифу України.

    Для застосування тарифної преференції до товарів за кодом 6309 00 00 20 згідно з УКТ ЗЕД походженням зі Сполученого
Королівства відповідно до Класифікатора використовується код тарифної преференції "426".

    Про застосування тарифних квот на імпорт в Україну товарів походженням зі Сполученого Королівства

    Відповідно до частини першої статті 29 глави 1 розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди звільняються
від оподаткування ввізним митом товари походженням зі Сполученого Королівства у межах встановлених обсягів, включені
до доповнення Додатка 1-А до частини В "Сукупність тарифних квот для імпорту до України".

    Тарифні квоти для поставок в Україну розподіляються за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".

    Для реалізації цієї частини Угоди застосовуються положення наказу Міністерства фінансів України від 11 грудня
2014 року № 1203 "Про затвердження Порядку контролю за розподілом тарифної квоти"
.

    Звертаємо увагу, що відповідно до листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
від 21.12.2020 № 4321-06/75263-03 до м'яса птиці та напівфабрикатів з м'яса птиці за кодами 0207 44 10 000207 44 71 00,
 0207 54 10 000207 54 71 000207 60 10 00,0207 44 21 000207 54 21 000207 60 21 00 згідно з УКТ ЗЕД
застосовуватимуться ставки ввізного мита, встановлені Додатком 1-А "Тарифний графік України" до Угоди 
(у 2021 році ставка ввізного мита на вказані товари становитиме 3,8 відсотка).

    Відповідно до встановленого Порядку розподіл тарифних квот для застосування звільнення від оподаткування ввізним
митом здійснюється програмно-інформаційним комплексом єдиної автоматизованої системи митного оформлення
"Облік тарифних квот" Держмитслужби в автоматизованому режимі на підставі поданої декларантом митної декларації,
яка повинна містити такі відомості:

    код товару згідно з УКТ ЗЕД, включений до доповнення до
 Додатка 1-А до частини В "Сукупність тарифних квот для імпорту до України" (графа 33 МД);

    відомості про країну походження товару - Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
(літерний код альфа-2 "GB" у графі 34 МД);

    реквізити документа про походження, визначеного Угодою за кодами "0954", "0712", "0716" (графа 44 МД);

    код тарифної преференції зі сплати ввізного мита "425" (графа 36 МД).

    Інформацію про тарифні квоти (залишки) просимо розмістити на Єдиному державному інформаційному веб-порталі
Держмитслужби "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

    Про оподаткування вивізним митом товарів, що вивозяться до Сполученого Королівства

    Відповідно до статті 31 глави 1 розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди існуючі мита або заходи
еквівалентної дії, які застосовуються в Україні, як зазначено у Додатку I-С до Угоди, повинні поступово анулюватися
протягом перехідного періоду відповідно до Графіка, включеного до Додатка І-С до Угоди (Додаток І-С у додатку 2 до листа).

    Для застосування тарифної преференції до товарів, що вивозяться до Сполученого Королівства, згідно з Класифікатором
використовується код тарифної преференції "424".

    Звертаємо увагу, що з 01 січня 2021 року після виходу Сполученого Королівства з Договору про
заснування Енергетичного Співтоваристваоподатковуються за ставками вивізного мита відповідно до пункту 9 Закону України
від 03 червня 2008 року № 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
 при вивезенні до Сполученого Королівства:

    газ, природній газ в газоподібному стані - у розмірі 35 відс. митної вартості таких товарів, але не менш як
400 гривень за 1000 куб. метрів;

    природній газ у скрапленому стані - у розмірі 35 відс. митної вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень
за одну тонну; якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.

    З метою забезпечення міжнародних зобов'язань України, взятих в рамках

    Угоди, згідно з інформацією, викладеною у листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 21.12.2020 № 4321-06/75263-03, відповідно до Угоди надсилаємо графіки:

    ставок ввізного мита на 2021 рік; ставок вивізного (експортного) мита на 2021 рік; обсягів тарифних квот на 2021 рік.

    Крім того, пропонуємо передбачити спрацювання формато-логічного контролю на предмет неможливості прийняття
митної декларації до оформлення у разі заявлення у гр. 36 "Преференції" МД коду преференції "410", а у графі 34
"Країна походження"
 та/або у графі 15 "Країна відправлення" МД - літерного коду альфа-2 "GB".

НОВИНИ
Оперативно про зміни в законодавстві, анонси заходів та подій, актуальна та корисна інформація. Будьте в курсі останніх подій! Адаптуйтеся до нових умов ведення бізнесу з нами.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.