Законопроект щодо впровадження інституту уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей

12 лютого 2016 року Міністерство фінансів України представило законопроект про уповноважених економічних операторів (УЕО)

Міністерство фінансів України розробило законопроект про статус уповноваженого економічного оператора для підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції. Законопроект визначає критерії надання статусу, встановлює митні спрощення, які можуть бути надані, представляє спрощену митну декларацію, встановлює процедури визнання аналогічного статусу підприємств з інших країн.

Статус дозволить підприємствам після проходження процедур авторизації брати на себе зобов'язання по деяким аспектам митного оформлення, спрощуючи процедуру оформлення документів і проходження митних процедур.

Презентация проекта

Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей)"

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами)"


Інформація про механизм Уповноваженого економічного оператора

У 1947 році в Женеві 22 країни підписали Генеральну угоду з тарифів і торгівлі (ГАТТ). В рамках ГАТТ фахівці прийшли до висновку, що гармонізувати міжнародну торгівлю одними тарифно-преференційними заходами неможливо. Для досягнення цього завдання необхідно ще й гармонізувати практику митного адміністрування, як основного інструменту обмежень і регулювання міжнародної торгівлі з боку національних урядів. Результатом такого розуміння стала Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (далі - Кіотська конвенція), яка була укладена в 1973 році в Кіото. Нова редакція була схвалена Світовою організацією торгівлі (СОТ) 1999 році. Редакція від 1999 року вступила в силу в 2006 році.

Україна приєдналася до Конвенції в 2006 році, а застосовувати її норми почала з 2011 року.

Головний принцип Кіотської конвенції пов'язан з необхідністю спрощення митних процедур з метою прискорення зовнішньоторговельного товарообігу, сприяння торгівлі та зняття необґрунтованих адміністративних бар'єрів. Застосування норм Конвенції дозволяє вживати заходів щодо усунення розбіжностей у митних процедурах держав-учасниць Конвенції з метою спрощення і полегшення міжнародної торгівлі та інших видів міжнародного обміну.

Рамкові стандарти безпеки та сприяння глобальній торгівлі (SAFE), розроблені Всесвітньою митною організацією і затверджені в 2005 році, є принципово новим підходом до методів роботи в сфері митного адміністрування. Один з елементів Рамкових стандартів - це пільги, які митні служби надають компаніям, що дотримують мінімальні стандарти безпеки в ланцюзі постачання товарів і використовують ефективні методи роботи.

Нововведенням в митному законодавстві України стало запровадження інституту уповноваженого економічного оператора як форми державно-приватного партнерства. Така форма партнерства «митниця - бізнес» вперше була озвучена на міжнародному рівні в Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) шляхом встановлення спеціальних процедур для «уповноважених осіб».

На основі цих правил була розроблена більш детальна концепція «Уповноважених економічних операторів», яка закріпилася в системі рамкових стандартів із забезпечення безпеки та сприяння глобальній торгівлі (SAFE), затверджених 23 червня 2005 року Всесвітньою митною організацією. З 2005 року зазначена концепція була закріплена в Митному кодексі Європейського Союзу.

В українському законодавстві поняття статусу «уповноважений економічний оператор» з'явилося в 2012 році в Митному кодексі України (МКУ, глава 2). Механізм застосування митних процедур для реалізації спеціальних спрощень прописаний у Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору, затвердженому постановою Кабінету Міністра України № 447 від 21.05.2012г. Однак практика показала, що даний статус не знайшов належної підтримки бізнесом і що спеціальні спрощення та механізми їх застосування потребують вдосконалення.

НОВИНИ
Оперативно про зміни в законодавстві, анонси заходів та подій, актуальна та корисна інформація. Будьте в курсі останніх подій! Адаптуйтеся до нових умов ведення бізнесу з нами.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.