УГОДА ПРО АСОЦiАЦiЮ i ПЕРШi ПiДСУМКИ ЗА МiСЯЦЬ: ЧАСТИНА 3

Положення Протоколу Угоди дозволяють експортеру вибрати спрощену форму підтвердження країни походження товарів. Треба звернути увагу, що спрощена форма підтвердження походження, а не обов'язки і відповідальність експортера декларувати походження товарів, що походять з країн учасниць Угоди.

Заповнення декларації інвойс та сертифікату - це технічний момент, який вимагає точного дотримання форми декларації та правильності заповнення граф сертифіката. Але більш важливою частиною роботи є визначення походження товару, підготовки документів, що підтверджують виконання критеріїв походження. В обов'язок експортера входить зберігання документів, що підтверджують походження товару, не менше 3-х років і надання їх за запитом митних органів.

Митні органи країни ввезення мають право запросити всі документи, що підтверджують походження. Протоколом встановлені не тільки обов'язки щодо надання документів. Окремо обумовлені положення про стягнення за надання недостовірної інформації про товар, і позбавлення товару преференційного доступу, якщо заявлений товар не має походження згідно з положеннями Протоколу. При визначенні походження враховується не тільки виконання критеріїв походження, але й інші аспекти, такі як: пряма транспортування та правило не повернення мит.

На жаль, в українській версії Угоди допущено ряд неточностей при перекладі, які можуть вплинути на правильне розуміння умов переробки. Рекомендується при визначенні походження товару звіряти умови переробки з версією в англійському варіанті.

Ознайомитися з принципами визначення походження, побудовою переліку умов переробки і їх «прочитанням» можна в частині III Презентації - https://goo.gl/EclQMN

НОВИНИ
Оперативно про зміни в законодавстві, анонси заходів та подій, актуальна та корисна інформація. Будьте в курсі останніх подій! Адаптуйтеся до нових умов ведення бізнесу з нами.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.