NET PLACE
Мережевий майданчик для комунікацій і консультацій з провідними українськими та міжнародними експертами. Це можливість консультацій від "носіїв" знань з величезним практичним досвідом. Для експертів – це можливість поділитися досвідом, напрацюваннями, знайти партнерів і клієнтів. Попередня модерація інформації кваліфікованими фахівцями – гарантія достовірності і надійності.

Ратанов Владислав
Допускается ли перечисление денежных средств комиссионером (украинское предприятие), за реализованную за пределы Украины продукцию, комитенту (украинское предприятие) в иностранной валюте?
17-02-2017      ЗЕД      КОНТРАКТИ

Допускается ли перечисление денежных средств комиссионером (украинское предприятие), за реализованную за пределы Украины продукцию, комитенту (украинское предприятие) в иностранной валюте?

17-02-2017 12:22      Перепелица Валерий
Расчеты (в том числе и в иностранной валюте), между резидентом-комиссионером и резидентом-комитентом, после продажи товаров нерезидентам, не являются торговыми операциями в иностранной валюте, поскольку в данном случае иностранная валюта не используется как средство платежа, так как выручка в иностранной валюте за товары в соответствии с действующим законодательством не является собственностью комиссионера (ст. 1018 ГКУ) и им осуществляется только перечисление собственнику иностранной валюты, поступившей на их счета от нерезидентов в качестве оплаты за экспортируемые товары.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.