NET PLACE
Мережевий майданчик для комунікацій і консультацій з провідними українськими та міжнародними експертами. Це можливість консультацій від "носіїв" знань з величезним практичним досвідом. Для експертів – це можливість поділитися досвідом, напрацюваннями, знайти партнерів і клієнтів. Попередня модерація інформації кваліфікованими фахівцями – гарантія достовірності і надійності.

Назар Колесников
Качество товара и соответствие ЕС
14-02-2016      ЕКСПЕРТИЗА      ЯКІСТЬ ТОВАРУ

Можно ли провести экспертизу качества товара (16 группа - курятина) на соответствие украинских ДСТУ европейским нормам? Где найти стандарты на курятину в ЕС?

17-02-2016 23:38      Корниенко Дмитрий
Требования Европейского Союза к пищевым продуктам являются комплексным подходом, так как предусматривает кроме внедрения стандартов и технических регламентов также внедрение  систем оценки соответствия, рыночного надзора и внутреннего контроля производства и т.п. Это заключается в выполнении общих требований к отраслям и видам деятельности т.н. "горизонтальных" отраслевых регламентов в сочетании с требованиями по видам продукции т.н. "вертикальных" регламентов.  Поэтому понятие "качество" в европейском понимании носит обобщенный характер. На данный момент в Украине Технические регламенты по пищевым продуктам, адаптированные требованиям европейского законодательства, не разработаны. Для информации - единые международные стандарты на пищевые продукты - Кодекс Алиментариус; требования ЕС к пищевым продуктам - http://www.eur-lex.europa.eu/.
Вопрос соответствия Вашей продукции требованиям ЕС можем рассмотреть.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.