NET PLACE
Мережевий майданчик для комунікацій і консультацій з провідними українськими та міжнародними експертами. Це можливість консультацій від "носіїв" знань з величезним практичним досвідом. Для експертів – це можливість поділитися досвідом, напрацюваннями, знайти партнерів і клієнтів. Попередня модерація інформації кваліфікованими фахівцями – гарантія достовірності і надійності.

Антон Хомичев
Подтверждение происхождения товара при ввозе товара в ЕС под квотой
08-02-2016      УГОДА УКРАЇНA-ЄС      КВОТИ

Инопартнер в ЕС просит подтвердить происхождение товара только сертификатом EUR.1. Наше предприятие имеет статус уполномоченного экспортера и может подтверждать происхождение товара без обращения в таможенные органы за сертификатом. Чем обоснованы требования экспортера?

08-02-2016 19:23      Перепелица Галина
Регламент 2015/2405, устанавливающий объем квот на товары, происходящие из Украины и ввозимые в ЕС в рамках Соглашения, статьей 3 определил, что доказательством подтверждения происхождения товара для получения доступа в объемах квоты является документ, определенный Приложением III Протокола I Cоглашения, т.е. сертификат EUR.1. Данным регламентом определены объемы квот на товары, администрируемые по принципу "first come first served". Требования вашего импортера обоснованы. "Article 3 The products listed in the Annex shall be accompanied by proof of origin as set out in Annex III to Protocol I to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part."

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.