МЕХАНІЗМИ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР: ПОСІБНИК ДЛЯ ЕКСПОРТЕРА

Автор матеріалу :    Центр експорту Export-UA Донецької ТПП
Дата створення матеріалу :    листопад 2015
Формат матеріалу :    pdf
Мова матеріалу :    російська

МЕХАНІЗМИ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР: ПОСІБНИК ДЛЯ ЕКСПОРТЕРА

У 1947 році в Женеві 22 країни підписали Генеральну угоду по тарифах і торгівлі (ГАТТ). В межах ГАТТ фахівці дістали висновку, що гармонізувати міжнародну торгівлю одними тарифно-преференційними заходами неможливо. Для досягнення цього завдання необхідно ще і гармонізувати практику митного адміністрування, як основного інструменту обмежень і регулювання міжнародної торгівлі з боку національних урядів. Результатом такого підходу стала Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (далі – Кіотська конвенція), яку було укладено в 1973 році в Кіото. Нову редакцію було ухвалено Всесвітньою торговою організацією (СОТ) у 1999 році. Редакція від 1999 року набрала чинності в 2006 році.  

Україна приєдналася до Конвенції в 2006 році, а застосовувати її норми розпочала з 2011 року.

Головний принцип Кіотської конвенції пов'язано з необхідністю спрощення митних процедур з метою прискорення зовнішньоторгового товарообігу, сприяння торгівлі і зняття необґрунтованих адміністративних бар'єрів. Вживання норм Конвенції  дозволяє здійснювати заходи щодо усуненню розбіжностей в митних процедурах держав-учасників  Конвенції з метою спрощення і полегшення міжнародної торгівлі і інших видів міжнародного обміну.

Рамкові стандарти безпеки і сприяння глобальній торгівлі (SAFE), що розроблено Всесвітньою митною організацією і затверджено в 2005 році, є принципово новим підходом до методів роботи у сфері митного адміністрування. Один з елементів Рамкових стандартів – це пільги, які митні служби надають компаніям, що дотримуються мінімальних стандартів безпеки в ланцюзі постачання товарів і застосовують ефективні методи роботи.

Україна реалізувала такі пільги, ввівши в національну законодавчу базу статуси «Уповноваженого економічного оператора (УЕО)» і «Уповноваженого експортера». Це дозволяє підприємствам після проходження процедур авторизації брати на себе зобов'язання з деяких аспектів митного оформлення, спрощуючи процедуру оформлення документів і проходження митних процедур. 

У першому розділі Посібника «Огляд механізмів по спрощенню митних процедур» розглядаються питання про статуси УЕО і УЕ, законодавче регулювання, їх відмінності, а також можливості, які отримуватимуть підприємства.

Підприємства-експортери, що бажають скористатися статусом «уповноваженого експортера», мають вільно орієнтуватися в правилах з визначення походження товарів в межах прийняття на себе зобов'язань. Розділ «Походження товарів» містить інформацію про принципи визначення походження товарів, законодавство, а також рекомендації експертів Донецької торгово-промислової палати з питань визначення походження і підготовки документів, що підтверджують походження товару.

Ще одним інструментом, що дозволяє спростити переміщення товарів, є Карнет А.Т.А., що не є механізмом спрощення, як таким, з точки зору Рамкових стандартів безпеки, проте дозволяє підприємствам значно скоротити час і засоби проходження митних процедур в режимі тимчасового ввезення/вивозу товарів. Цей інструмент буде розглянутов розділі «Карнет А.Т.А.: міжнародний паспорт товарів».

Видання цього посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Програми Розвитку ООН в Україні та Уряду Японії в рамках проекту «Створення умов для розвитку експортного потенціалу підприємств МСБ Донецької області», який був реалізований в 2015 році Центром експорту Export-UA Донецької торгово-промислової палати.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.