ПУТІВНИК ПО РИНКУ ЄС ДЛЯ ЕКСПОРТЕРА-ПОЧАТКІВЦЯ

Автор матеріалу :    Центр експорту Export-UA Донецької ТПП
Дата створення матеріалу :    листопад 2016
Формат матеріалу :    pdf
Мова матеріалу :    російська

ПУТІВНИК ПО РИНКУ ЄС ДЛЯ ЕКСПОРТЕРА-ПОЧАТКІВЦЯ

З 01.01.2016 набула чинності Угода про асоціацію між Україною і Європейським союзом. За своїм об’ємом і тематикою угода є найбільшим міжнародно-правовим документом, що будь-коли було укладено в історії України. Для Євросоюзу воно також є глибоким міжнародним договором, що будь-коли ЄС укладав із державою, яка не є кандидатом на вступ до ЄС. Унікальність Угоди про асоціацію полягає і в тому, що його невід'ємною частиною є положення про створення глибокої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗСТ+ або DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Area).

Угода забезпечуватиме тісну економічну інтеграцію України і Євросоюзу. В рамках Угоди передбачається не лише усунення тарифів або регуляторних бар'єрів. Глибока і всеохоплююча зона вільної торгівлі має створити практично такі ж умови для торгівлі між Україною і ЄС, які склалися між країнами Європейського союзу.

Даний Посібник розроблено для експортерів, які розпочинають знайомитися з ринком ЄС і потребують розуміння основних принципів регулювання ввезення-вивозу товарів. У перших розділах розглядаються принципи функціонування ринку ЄС, рівні законодавчого регулювання, переміщення товарів, оподаткування, заходи регулювання (краще інструменти регулювання). Особливу увагу приділено режимам ввезення українських товарів на ринки країн ЄС і питанням, що пов'язані з кількісними обмеженнями (квотами) товарів, що ввозяться, - обсяги та методи адміністрування. Розглядаються деякі питання митної політики і функціонування митного союзу.

У наступних розділах Посібника надається огляд вимог до товарів с/х призначення, продуктів харчування і товарів промислових груп для формування загального розуміння вимог законодавчої бази ЄС.

Використовуючи даний Посібник, експортер зможе ознайомитися із загальними принципами регулювання, що дозволить йому сформувати цілісне уявлення про ринок ЄС і зрозуміти специфіку його вимог. Не претендуючи на охоплення всіх вимог до категорій товарів, що ввозяться до ЄС, Посібник містить посилання на офіційні сайти Європейського союзу, де можна знайти детальну інформацію про вимоги, що ставляться до товарів, і методи їх регулювання. Всі посилання, надані на законодавчі акти ЄС, актуальні на дату написання Посібника. Рекомендується перевіряти актуальність версій документів і внесених до них змін при ознайомлені з матеріалом. Більш детально про роботу із законодавчою базою ЄС викладено в першому розділі посібника.

Посібник має виключно інформаційно-роз'яснювальний характер і не претендує на всебічне висвітлення всіх аспектів регулювання торгівлі між Україною і ЄС. Це путівник по ринку ЄС для тих, хто не боїться зробити перший крок і оцінює перспективи розвитку торгівлі з країнами ЄС.

Видання цього посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Програми Розвитку ООН в Україні і Уряду Японії в межах проекту «Створення умов для розвитку експортного потенціалу підприємств МСБ Донецької області», що було реалізований в 2015 році Центром експорту Еxport-UA Донецької торгово-промислової палати.

ПРО ЦЕНТР ЕКСПОРТУ EXPORT-UA ДОНЕЦЬКОЇ ТПП

КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЕКСПОРТНОГО СУПРОВОДУ

Основна мета діяльності Центру експорту Export-UA - це комплексний супровід підприємств у процесі здійснення ними експортної діяльності. Програми супроводу розробляються з урахуванням досвіду підприємства, продукції, що випускається, експортної географії, готовності підприємства до експортної діяльності, потреб у розвитку персоналу. Особливості програм супроводу: індивідуальний підхід до проблематики і потреб підприємства, залучення кращих експертів, орієнтація на результат.

АНАЛІТИКА РИНКІВ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКСНІ ЗВІТИ

Аналітика ринків виконується експертами Центру експорту Export-UA з урахуванням специфіки продукту, який виводиться на ринок. За запитом підприємства можуть виконуватися як оглядові звіти по ринку, так і розгорнуті: від торгової статистики, трендів і тенденцій ринку до повної аналітики тарифного і нетарифного регулювання, законодавчих вимог, дозвільних документів, процедур підтвердження відповідності вимогам. У роботі ми використовуємо досвід і знання, отримані від міжнародних експертів, їх компетенції та рекомендації.

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Навчальні програми Центру експорту Export-UA розробляються на основі багаторічного практичного досвіду супроводу підприємств, знань і навичок тренерів, отриманих в ході роботи в міжнародних програмах та проектах. У навчанні використовуються міжнародні практики та технології подачі інформації. Тренери Центру експорту мають міжнародні сертифікати, є розробниками методичних матеріалів та посібників, тестів та програм. Програми навчання адаптуються під індивідуальні потреби підприємств.